ภาษาไทย ม. 1 คำที่มีหลายความหมาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
179.8K views

 


     ภาษาไทยนั้น คำหนึ่งคำอาจมีความหมายได้หลายความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามข้อความแวดล้อมหรือบริบทของคำนั้น อีกทั้งยังใช้ได้หลายหน้าที่ เช่น ใช้เป็นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา เป็นต้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคำ เช่น

     คำว่า “กา เป็นคำนามได้ เป็นคำกริยาได้ และเป็นคำลักษณนามได้ ดังตัวอย่าง
     กาตัวนั้นมีขนสีดำสนิท (กาทำหน้าที่เป็นคำนาม)
     นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีเนื้อหาถูกต้อง (กาทำหน้าที่เป็นคำกริยา)
     คุณยายรินน้ำชากานั้นอย่างระมัดระวัง (กาทำหน้าที่เป็นคำลักษณนาม)

     คำว่า “ดาว” เป็นคำนามที่มีหลายความหมาย ดังตัวอย่าง
     ท้องฟ้าส่องสว่างด้วยหมู่มวลดวงดาว (ดาวทำหน้าที่เป็นคำนาม หมายถึง สิ่งที่ส่องแสง ระยิบระยับยามค่ำคืน)
     สุชาดาได้รับตำแหน่งเป็นดาวมหาวิทยาลัย (ดาวทำหน้าที่เป็นคำนาม หมายถึง บุคคลที่มี ความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง)

     คำว่า “ดำ” เป็นคำที่มีหลายความหมาย ดังตัวอย่าง
     เกล้าและกล้าช่วยกันดำนาอย่างสนุกสนาน (ดำทำหน้าที่เป็นคำกริยา)
     เธอเป็นแกะดำในหมู่เพื่อน ๆ (ดำทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์)
     เขาดำน้ำดูปะการังที่หมู่เกาะสิมิลัน (ดำทำหน้าที่เป็นคำกริยา)


ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/373141.

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
16.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
10.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 12
50.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 3
18.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 7
18.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 2
18.9K views