บทสนทนาภาษาอังกฤษ เรื่อง Newspapers in ASEAN Countries
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 มี.ค. 60
7.6K views

Newspapers in ASEAN Countries 


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
14.9K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ Listening ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate)
4K views
ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561
0 views
ข้อสอบ Listening ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate)
3.9K views
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่1
88.7K views