ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2554 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 31 พ.ค. 59
4.8K views

ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2554 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://tedet.ac.th/download/TME54_G6.pdf 

เฉลยคำตอบและแนวคิด
(สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ)

ที่มา : http://tedet.ac.th/InExamtme.html 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
183.9K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
254.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตคิดหน่อย
42.8K views
เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูป พื้นที่ และปริมาตร ป.6 ชุดที่1
37.6K views
สุดยอดโจทย์
37.6K views
หาร
15.3K views