ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) คณิตศาสตร์ ม.1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 30 พ.ค. 59
2.3K views

ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ม.1
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_G7.pdf 

เฉลยคำตอบและแนวคิด
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_Ans_G7.pdf 


ที่มา : http://tedet.ac.th/InExam_announce58.html

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สถิติ
2.6K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สถิติ
2.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่7
62.4K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่5
12.1K views
คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่1
76.9K views
คูณร่วมน้อยและการนำไปใช้
39.4K views