ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 27 มิ.ย. 59
20.1K views

ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 1 Conversation สนทนาฮาเฮ (1)
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 2 Conversation สนทนาฮาเฮ (2)
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 3 Vocabulary ศัพท์แม่น ๆ (1)
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 4 Vocabulary ศัพท์แม่น ๆ (2)
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 5 Vocabulary ศัพท์แม่น ๆ (3)
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 6 Reading อ่านเร็วไม่มั่ว
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 7 Error Identification จับผิดให้ถูก
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 8 Cloze Test เติมคำง่าย ๆ
ติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ตอนที่ 9 Paragraph Writing ประโยคพาเพลิน
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Past Participle
1K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Present Perfect Tense
626 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่5
259 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2541) ชุดที่2
200 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่8
280 views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 4
6.2K views