เรขาคณิตสามมิติ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 11.9K views

เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่1
เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่2
เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่3
เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่4
เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่5
เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่6
เรขาคณิตสามมิติ ป.3 ตอนที่7

เรขาคณิตสามมิติ

1.ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งห่างจากจุดศูนย์กลางภายในเท่ากันตลอด หรือมีจุดทุกจุดบนผิวโค้งเรียบอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะเท่ากัน เช่น ลูกปิงปอง ลูกแก้ว ลูกบอล ลูกเทนนิส

2.ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ผิวตรงข้ามเท่ากันทุกประการ เช่น กล่องชอล์ก กล่องไม้ขีดไฟ กล่องดินสอ

3.ลูกบาศก์ เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่น ลูกเต๋า

4.ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่มีขนาดเท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีผิวโค้งเรียบ เมื่อตัดทรงกระบอกตามแนวความสูงจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น กระบอกไม้ไผ่ หลอดไฟนีออน กระบอกน้ำ แก้วน้ำ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

จำนวนไม่เกิน 1,000
4.8K views
ข้อสอบการคูณเบื้องต้น
6.2K views
ข้อสอบแสนรู้
18.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4
10.7K views