การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 9.7K views

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่1
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่2
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่3
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่4
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่5
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่6

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

แผนภูมิรูปภาพ

   เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ แผนภูมิรูปภาพประกอบด้วย

1.ชื่อแผนภูมิ จะสอดคล้องกับรูปภาพ

2.ตัวแผนภูมิ เป็นการแสดงจำนวนของข้อมูล

3.ข้อกำหนด เช่น รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนข้อมูล 10 ข้อมูล

แผนภูมิรูปภาพสรุปได้ดังนี้

1.รูปภาพที่ใช้แทนสิ่งของชนิดเดียวกัน ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

2.การวางรูปของแผนภูมิรูปภาพอาจวางตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

3.การอ่านแผนภูมิรูปภาพสิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งของเท่าไร

ข้อดีของแผนภูมิรูปภาพ

    อ่านง่าย สวยงาม และเปรียบเทียบได้ชัดเจน

ข้อเสียของแผนภูมิรูปภาพ

    ในกรณีที่รูปภาพไม่เต็มรูป วาดรูปได้ยาก ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.3K views
คณิตคิดในใจ
39.6K views
การวัด ชุดที่ 1
16.9K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
13.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
27.1K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตคิดในใจ
39.6K views
การวัด ชุดที่ 1
16.9K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
13.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
27.1K views