เรขาคณิตสองมิติ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 10.7K views

เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 1
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 2
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 3
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 4
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 5

รูปเรขาคณิตสองมิติ

-รูปวงกลม มีเส้นโค้งเป็นวงกลม และห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากัน

-รูปวงรี มีเส้นโค้งเป็นวงรี โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน

-รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

-รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

-รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม

-รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม

-รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1
15.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
83K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
15.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
18.7K views