เรขาคณิตสองมิติ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 10.7K views

เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 1
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 2
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 3
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 4
เรขาคณิตสองมิติ ป.3 ตอนที่ 5

รูปเรขาคณิตสองมิติ

-รูปวงกลม มีเส้นโค้งเป็นวงกลม และห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากัน

-รูปวงรี มีเส้นโค้งเป็นวงรี โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน

-รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

-รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

-รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม

-รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม

-รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
18.7K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
27.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
41.9K views
การหาร
28.5K views