วันและเวลา ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 26.8K views

วันและเวลา ป.3 ตอนที่1
วันและเวลา ป.3 ตอนที่2
วันและเวลา ป.3 ตอนที่3
วันและเวลา ป.3 ตอนที่4
วันและเวลา ป.3 ตอนที่5
วันและเวลา ป.3 ตอนที่6
วันและเวลา ป.3 ตอนที่7
วันและเวลา ป.3 ตอนที่8
วันและเวลา ป.3 ตอนที่9
วันและเวลา ป.3 ตอนที่10

วันและเวลา

ส่วนประกอบของนาฬิกา

1.บนหน้าปัดนาฬิกา แบ่งออกเป็น 12 ช่องใหญ่ โดยทั่วไปมักจะมีตัวเลข 1 ถึง 12 กำกับ

2.ระหว่างตัวเลขจะมีขีดแบ่งเวลาเป็น 5 ช่องย่อย

3.เข็มสั้น บอกเวลาเป็นชั่วโมง

4.เข็มยาว บอกเวลาเป็นนาที

การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

การอ่านเวลาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

    กลางวัน ตั้งแต่ 6 นาฬิกา ถึงก่อน 18 นาฬิกา

    กลางคืน ตั้งแต่ 18 นาฬิกา ถึงก่อน 6 นาฬิกา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1
15.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
16.4K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
11.3K views
การหาร
28.5K views