การหาร ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 มิ.ย. 57
29.3K views

การหาร ป.3 ตอนที่ 1
การหาร ป.3 ตอนที่ 2
การหาร ป.3 ตอนที่ 3
การหาร ป.3 ตอนที่ 4
การหาร ป.3 ตอนที่ 5
การหาร ป.3 ตอนที่ 6

การหาร

เป็นการหักออกครั้งละเท่าๆ กัน หลายๆ ครั้ง

จนได้ค่าเศษเป็น 0 ซึ่งเรียกว่า การหารลงตัว

แต่ถ้าค่าเศษไม่เป็น 0 เรียกว่า การหารไม่ลงตัว

การหารที่เหลือเศษ สามารถตรวจสอบคำตอบโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคือ

                ตัวตั้ง=(ตัวหารxผลหาร)+เศษ

การหารยาว

การหารที่มีตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
13.2K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
23.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
24K views
คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3
56.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000
18K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
16.4K views