การคูณ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 มิ.ย. 57
7.5K views

การคูณ ป.3 ตอนที่1
การคูณ ป.3 ตอนที่2
การคูณ ป.3 ตอนที่3
การคูณ ป.3 ตอนที่4

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

  1.การคูณที่ไม่มีการทด

  2.การคูณที่มีการทด

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก

-การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
12.8K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
23.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
20.3K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
23K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
18.7K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง
13.6K views