การคูณ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 มิ.ย. 57
7.6K views

การคูณ ป.3 ตอนที่1
การคูณ ป.3 ตอนที่2
การคูณ ป.3 ตอนที่3
การคูณ ป.3 ตอนที่4

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

  1.การคูณที่ไม่มีการทด

  2.การคูณที่มีการทด

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก

-การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
13.2K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
23.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบการหารเบื้องต้น
7.3K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
27.1K views
การวัด ชุดที่ 1
16.9K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3
10.9K views