การคูณ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
04 มิ.ย. 57
 | 8.1K views

การคูณ ป.3 ตอนที่1
การคูณ ป.3 ตอนที่2
การคูณ ป.3 ตอนที่3
การคูณ ป.3 ตอนที่4

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

  1.การคูณที่ไม่มีการทด

  2.การคูณที่มีการทด

-การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก

-การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
14.4K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
24.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
15.9K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
71.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง
23.2K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
37.3K views