การบวก ลบ คูณ หาร ป.5
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 27 พ.ค. 57
20.6K views

การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่1
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่2
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่3
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่4
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่5
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่6
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่7
การบวก ลบ คูณ หาร ป.5 ตอนที่8

การบวก ลบ คูณ หาร

สมบัติของจำนวนนับ

1.การสลับที่การบวก จำนวนสองจำนวนที่มาบวกกัน สามารถสลับที่กันได้

2.การเปลี่ยนหมู่การบวก

3.การสลับที่การคูณ

4.การเปลี่ยนหมู่การคูณ

5.การแจกแจง

การบวกและการลบ

หลัก นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกหรือลบกัน ตั้งตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกัน

การบวก ลบระคน

การหาผลบวกและลบของจำนวนที่มากกว่า 2 จำนวน จะต้องหาผลลัพธ์ของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน แล้วจึงหาผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย

การคูณ

หลัก นำตัวคูณทุกหลักคูณทุกหลักของตัวตั้ง โดยเริ่มคูณจากหลักหน่วยไปยังหลักสิบตามลำดับ แล้วนำผลคูณทั้งหมดมาบวกกัน

การหาร

ตัวตั้ง = (ตัวหาร x ผลหาร) + เศษ

เมื่อเศษเป็นศูนย์ เรียกว่า การหารลงตัว

เมื่อเศษไม่เป็นศูนย์ เรียกว่า การหารไม่ลงตัว

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
187.9K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
270.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การบวกลบเศษส่วน ป.4
93.8K views
เรื่อง การคูณการหาร จำนวน ป.4
18.3K views
เรื่อง ทศนิยม ป.4
33.7K views
เรื่อง พื้นที่ ป.4
48.8K views