การประดิษฐ์โคมไฟ the castle lamp
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
08 เม.ย. 57
 | 7K views

การประดิษฐ์โคมไฟ the castle lamp

No.2 the castle lamp

อุปกรณ์

กระดาษ A4
กระดาษลัง
ฝากล่องซีดี
หลอดไฟรีโมท LED ราคา 350 บาท
ขั้วหลอดไฟ 20 บาท สายไฟเมตรละ 20 บาท
ปลั๊กไฟ 5 บาท ซื้อจากคลองถม
กระดาษกาวสองหน้า ปืนกาว/กาวตราช้าง
คัตเตอร์ เข็มกลัด

วิธีทำ

โคมไฟ
1. เลือกรูปปราสาท 2-3 รูป และรูปท้องฟ้ากลางคืนแบบพาโนรามา 2 แผ่น ขนาด A4 แนวนอน
2. ใช้คัตเตอร์กรีดรอบรูปร่างปราสาท ส่วนรูปท้องฟ้าให้ติดเข้าด้วยกันให้ความยาวพอดีกับวงกลมรอบฝากล่องซีดี
3. ทาบรูปปราสาทกับรูปท้องฟ้า ร่างเส้นบางๆ แล้วใช้เข็มกลัดเจาะท้องฟ้าให้เป็นรูเหมือนแสงดาว ส่วนที่ใกล้กับเส้นปราสาทให้เจาะถี่เป็นพิเศษ
4. ตัดกระดาษลังเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ติดกับด้านหลังของรูปปราสาทด้วยกระดาษกาวสองหน้าหลอดไฟ
5. ประกอบขั้วหลอดไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟเข้าด้วยกัน วิธีการต่อคือต่อขั้วบวกกับขั้วบวกและขั้วลบกับขั้วลบ
6. เจาะช่องเล็กๆ ด้านล่างฝากล่องซีดีสำหรับสอดสายไฟ
7. ใช้ปืนกาวหรือกาวตราช้างติดขั้วหลอดไฟที่กลางฝากล่องซีดีฐานโคมไฟ
8. ติดกระดาษกาวสองหน้ารอบฝากล่องซีดี จากนั้นติดรูปท้องฟ้ารอบฝาให้เรียบ (ขั้นตอนนี้ต้องช่วยกันทำ ไม่งั้นเอียงแน่ๆ)
9. ติดปราสาทที่ด้านล่างของโคมไฟ กระดาษลังที่ติดไว้ช่วยให้รูปมีมิติ ยิ่งอยากให้มีมิติมากก็ต้องติดกระดาษซ้อนๆ กัน แล้วเสริมด้วยกระดาษลัง
10. ตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ทำการเสียบหลอดไฟ ก็จะได้ปราสาทสวยๆ ไฟสีสวยๆ ไว้กล่อมนอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง