DIY-สร้อยข้อมือคริสตัล
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
20 ก.ย. 56
 | 16.2K views

DIY-สร้อยข้อมือคริสตัล

DIY-สร้อยข้อมือคริสตัล

สาธิตโดย นาฏยา มนตรี คลังปัญญาเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์

เส้นเอ็นเบอร์ 30, คริสตัล ขนาด 6 มม., ลูกปัดขนาด 4 มม., กระดุม, กรรไกร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
67.4K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
45.4K views
แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
67.4K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
45.4K views
แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55.3K views