การเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษ
อัญมณี พัวพันธ์ศรี | 21 มิ.ย. 62
723.2K views

Hi   สวัสดีค่ะฉันอัญมณี พัวพันธ์ศรี แต่ว่าเรียกห้วนๆว่าครีมดีกว่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนเข้าสู่โลกภาษาต่างประเทศที่สนุกสนานดีกว่า

เรื่องแรกคือเรื่องหลักการเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษค่ะ

หลักการเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษ

หลักการเขียนชื่อ การเทียบเสียงสระ

หลักการสะกดชื่อเฉพาะ  ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมีดังนี้

 

1. พยัญชนะต้น ได้แก่

                1.1 พยัญชนะเดี่ยว ได้แก่

ก                  = K                                  ฎ,ด                         = D                         พ,ภ          = Ph                    ห,ฮ                         = H

ข,ค,ฆ          = Kh                                ฏ,ต                         = T                         ฝ,ฟ           = F                       อ(อะ,อา)               = A

ง                   = Ng                                ฐ,ท,ฒ,ฑ,ถ,ธ      = Th                       ม               = M                     อ(อิ,อี)                   = I

จ,ฉ,ช          = Ch                                ณ,น                     = N                          ร,ฤ            = R                      อ(เอะ,เอา)            = E

ซ,ศ,ส,ษ     = S                                   บ                          = B                           ล,ฦ,ฬ      = L                      อ(โอะ,โอ,เอาะ,ออ) = O

ญ,ย              = Y                                ป                          = P                             ว                = W                     อ(เอะ,เอา)            = U

                1.2 พยัญชนะควบกล้ำจะมีคำควบกลํ้าแท้และไม่แท้อยู่ด้วย ได้แก่

                                1.2.1  พยัญชนะควบกล้ำแท้

กร-         = Kr                       คร-,ขร-       = Khr                             พร            = Phr                   ขล-,คล-       = Khl

กล-        = Kl                       ขร-,คว-       = Khw                           ปล            = Pl                     พล-,ผล-        = Phl

กว-         = Kw                     ทร                = Thr                             ปร             = Pr                     ตร-               = Tr

                                1.2.2  พยัญชนะควบไม่แท้

ทร- (ออกเสียงเป็น “ ซ ”) = S    สร-,ศร- (ออกเสียง “ ส ”)   = S

 

2.  สระ ในภาษาไทยมีการเปลี่ยนรูป ลดรูป ภาษาอังกฤษ สระ ต้องปรากฏอยู่หลังพยัญชนะต้นเสมอ ได้แก่

อะ,อา,อั-      = a                 โอะ,โอ    = o                       แอะ,แอ     = ae                   เอา,อาว                  = ao

อิ,อี               = I                  อุ,อู           = u                       เอียะ,เอีย   = ia                    เออะ,เออ               = oe

เอะ,เอ          = e                  ไอ,อาย     = ai                      อัวะ,อัว     = ua                  อึ,อือ,เอือะ,เอือ    = ue

 

3. ตัวสะกด

แม่กก     (ที่สะกดด้วย ก ข ค ฆ) ให้สะกดด้วย k

แม่กด     (ที่สะกดด้วย จ ฉ ช ฎ ฏ ด ต ท ธ ฒ ถ ฐ ส ศ ษ) ให้สะกดด้วย t

แม่กบ     (ที่สะกดด้วย บ ป ฟ พ) ให้สะกดด้วย p

แม่กม     (ที่สะกดด้วย ม) ให้สะกดด้วย m

แม่เกว    (ที่สะกดด้วย ว) ให้สะกดด้วย w หรือ o

แม่กน    (ที่สะกดด้วย ร ล ญ น ณ) ให้สะกดด้วย n

แม่กง     (ที่สะกดด้วย ง) ให้สะกดด้วย ng

แม่เกย    (ที่สะกดด้วย ย) ให้สะกดด้วย y หรือ i

ซึ่งมีตัวอย่างชื่อภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาไทยแล้ว เช่น 

Anyamani  PhuaPhanSi

ซึ่ง A คือตัว  อ   

n  คือตัว    ณ,น                                                                                                                             

y คือตัว     ญ,ย                                

a คือตัว      อ

m คือตัว                     ม       

a  คือตัว     อ                        

n คือตัว      ณ,น                     

I คือตัว        อิ,อี                   

P คือตัว      ป     

h คือตัว      ห,ฮ                         

u คือตัว     อุ,อู           

a คือตัว  อ

P คือตัว  ป

h คือตัว   ห,ฮ                         

a คือตัว อ

n คือตัว   ณ,น                     

 S คือตัว  ซ,ศ,ส,ษ     

 I คือตัว   อิ,อี

 สำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะ  Good  Bye

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 2
53K views
ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 1
83.9K views
วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่2 ป.3
16.8K views
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่10
81.9K views