สอนพับกระดาษให้เป็นเพนกวิน
Balom
|
21 พ.ย. 55
 | 11.5K views

สอนวิธีการพับกระดาษให้เป็นเพนกวินอย่างเป็นขั้นตอนได้โดยง่าย ไม่น่าเบื่อ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.1K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
งานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1
12.9K views
วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่2
10.8K views
งานเกษตร ป.1
11.1K views
เรื่องโลกเปลี่ยนแปลง
9.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.1K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

งานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1
12.9K views
วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่2
10.8K views
งานเกษตร ป.1
11.1K views
เรื่องโลกเปลี่ยนแปลง
9.2K views