สอนพับกระดาษให้เป็นเต่า
Balom
|
21 มิ.ย. 62
 | 34.6K views

สอนวิธีการพับกระดาษให้เป็นเต่า อย่างเป็นขั้นตอนได้โดยง่าย ไม่น่าเบื่อ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.2K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2
13.5K views
วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่1
17.1K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3
11.5K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1
58.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.2K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2
13.5K views
วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่1
17.1K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3
11.5K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1
58.7K views