การบันทึกข้อมูล Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 4.2K views

การบันทึกข้อมูลใช้คำสั่ง Save / Save As

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืชมีการตอบสนอง
58.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช
60.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 3
52.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1
42.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืชมีการตอบสนอง
58.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช
60.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 3
52.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1
42.4K views