การตั้งค่าหน้ากระดาษ Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 47.3K views

การตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นการกำหนดระยะขอบกระดาษก่อนการทำงานในงานเอกสารเพื่อเป็นรูปแบบในการสร้างงานเอกสาร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง