สูตรการหาปริมาตร
สึนะโยชิ
|
29 ก.ค. 63
 | 123.9K views

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน × สูง (พื้นที่ฐาน เช่น สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว, สามเหลี่ยม = 0.5 × ฐาน × สูง, วงกลม = 3.142 × r2 ; เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของทรงกระบอก = 3.142 × r2 × สูง (เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของพีระมิด = พื้นที่ฐาน × สูง/3 (พื้นที่ฐาน เช่น สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว, สามเหลี่ยม = 0.5 × ฐาน × สูง)

ปริมาตรของกรวย = 3.142 × r2 × สูง/3 (เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของทรงกลม = 4 × 3.142 × r3/3 (เมื่อ r = รัศมีของทรงกลม)

ปริมาตรของครึ่งทรงกลม = 2 × 3.142 × r3/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
495.4K views
คณิตศาสตร์
ร้อยละและจุดทศนิยม
157.3K views
การบวกทศนิยม
34.3K views
คิดเลขเร็ว
78.6K views
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
8.6K views
เรขาคณิต
50.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
495.4K views
คณิตศาสตร์
ร้อยละและจุดทศนิยม
157.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การบวกทศนิยม
34.3K views
คิดเลขเร็ว
78.6K views
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
8.6K views
เรขาคณิต
50.4K views