ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
leelaic_nj | 12 ต.ค. 61
13.5K views

Adverbs  of  Frequency

               กริยาใน  Present  Simple  มักจะใช้กับคำแสดงความบ่อย เช่น

                   always       เสมอ                   often        บ่อยๆ

                   seldom      ไม่ใคร่จะ,ไม่บ่อย   usually      โดยปกติ

                   occasionally     บางโอกาส     rarely       น้อยครั้งนัก

                   sometimes  บางครั้ง,บางที      hardly  ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่

                   never         ไม่เลย                 

                   hardly  ever   แทบจะไม่เลย   ( =  almost  never )

 

               1.  โดยปกติ  เราวางคำดังกล่าวหน้ากริยา  Present  Simple  ทั่วๆไป  แต่จะวางไว้หลัง  is, am, are, can, must, may, should  ฯลฯ

                    He  often  comes  to  see  us  at  weekends .

                    เขามาหาเราบ่อยๆ  ในวันสุดสัปดาห์

                    They  always  get  up  early .

                     พวกเขาตื่นแต่เช้าเสมอ

                     I  sometimes  have  milk  for  breakfast .

                     บางทีผมก็ดื่มนมเป็นอาหารเช้า

                แต่ He  is  often  late  for  work .

                     เขามาทำงานสายบ่อยๆ

                     There  are  always  a  lot  of  people  at  the  bus  stop .

                     มีคนมากเสมอที่ป้ายรถเมล์

                     You  must  always  listen  to  the  teacher .

                     คุณจะต้องฟังครูเสมอ

                  

               2.  ในประโยคปฏิเสธ often,always ฯลฯ จะอยู่หลัง  not (-n't)

                    He  doesn't  often  come  to  see  us .

                    เขาไม่มาหาเราบ่อยนัก

                    They  don't  always  get  up  early .

                    พวกเขาไม่ได้ตื่นเช้าเสมอไป

                     He  isn't  often  late  for  work .

                     เขามาทำงานสายไม่บ่อยนัก

 

                3.  ในประโยคคำถาม  often, always, sometimes  ฯลฯ จะอยู่หลังประธานเสมอ

                     Do  you  always  walk  to  work ?

                     คุณเดินไปทำงานเสมอหรือ

                     Is  he  often  late  for  work  ?

                     เขามาทำงานสายเสมอหรือ

                     และอย่าลืมว่า  คำแสดงเวลาปัจจุบัน  เช่น  at  present,  at  the  moment,  these  days,  nowadays  ฯลฯ  ล้วนสามารถใช้กับ  Present  Simple  ได้ทั้งสิ้น

                    People  use  a  lot  of  computers  these  days/nowadays .

                    หมู่นี้  ( ปัจจุบันนี้ )  คนใช้คอมพิวเตอร์กันมาก

                                     

                                       Note 

          คำแสดงความบ่อยหรือคำแสดงเวลาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มคำผสมกัน  เช่น

          every  day /month/year             

           ( ทุกๆวัน/เดือน/ปี  ) 

             twice  a  day /a  month/a year   

           ( สองครั้งต่อวัน/เดือน/ปี )

           during  the  summer/the  winter 

           ( ระหว่างฤดูร้อน/ฤดูหนาว )

           in  the  morning/the  afternoon/the  evening 

           ตอนเช้า /บ่าย /เย็น

           คำเหล่านี้โดยปกติจะวางไว้หลังประโยค  ( ยกเว้นเมื่อต้องการเน้น  ก็อาจวางไว้หน้าประโยคได้ )

           I  wash  twice  a  day .

           ผมอาบน้ำวันละสองครั้ง

           She  washes  her  clothes  in  the  morning .

           เธอซักผ้าในตอนเช้า

           In  the  afternoon  she  irons  them .

           พอตอนบ่ายเธอก็จะรีดผ้า

           On  Sunday  mornings  we  go  to  church .

           ทุกวันอาทิตย์เช้าเราไปโบสถ์

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง ตำแหน่งการวาง Adjective ในประโยค
12.7K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4
28.7K views
ภาษาอังกฤษ
45.7K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่1
36.4K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่1
87.6K views