ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 5 ความอ่อนโยน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
3.6K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 5 ความอ่อนโยน

ความเป็นผู้อ่อนโยน คือ การทำตัวสุภาพนุ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง มีอัธยาศัยไมตรี มีสัมมาคารวะทั้งกับผู้ใหญ่ ผู้น้อย หรือเพื่อนในระดับเดียวกัน การทำตัวเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ เพราะอยู่ใกล้แล้วสบายใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นนิจ ทรงปฏิบัติต่อประชาชนของพระองค์อย่างสุภาพและเมตตา ปราณีเสมอ สมควรที่ประชาชนชาวไทยถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างให้สังคมไทยมีแต่ความร่มเย็นน่าอยู่

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
1.6K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
1.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่3
12.6K views
แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว
14.3K views
ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่9
18.5K views
ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
39.8K views