วิธีทำไม้ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่ว
PingPong | 10 พ.ย. 54
1.3K views

วิธีทำไม้ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วในแหล่งน้ำ
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ติดต่อรับได้ฟรีที่เบอร์ 02-470-9999
https://www.facebook.com/pages/KMUTT-Fight-the-Flood/125419510896337

ข้อมูลจาก http://www.siamarsa.org/video/5895095:Video:36841

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3
4.3K views
[O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3
27.9K views
[O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
14.9K views