การประดิษฐ์กระต่ายคั่นหนังสือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 ต.ค. 54
 | 9.2K views

ผู้ร่วมแบ่งปัน คุณจรัล  ขุนทอง

กระต่ายคั่นหนังสือ

อุปกรณ์ :   1. กิ่งไม้   2.ใบไม้แห้ง  เช่นใบยาง หรือใบบาง  3. เมล็ดพืช เช่น น้อยหน่า ฟักทอง ทานตะวัน  4. ลวดเบอร์ 24  5. กระดาษสาสีเขียว

 

วิธีทำ : นำลวดใบบางที่เตรียมไว้  วางบนกลางใบบางขนาดประมาณเบอร์ 4   แล้วทากาว ติดจากปลายใบ ไปถึงโค้นใบ  ให้เหลือลวดเกินออกมาจากโคนใบประมาณ 0.5   เซนติเมตร   ทากาวบนใบไม้แห้งแล้ววางลงบนนำกระดาษสาสีเขียวที่ตัดไว้เป็นรูปใบไม้   ตัดลวดส่วนกินตรงปลายใบออก แล้วทากาวที่ขอบใบให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้ง

นำกิ่งไม้ที่เตรียมไว้มาตกแต่งปลายให้โค้ง   ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ ใช้เลื่อยตัดให้หนา ประมาณ 0.5 ซม. แล้วใช้สว่านเจาะให้เป็นรู แล้วใช้เมล็ดพืชเจาะรูเสียบลวดยึดไว้ภายในเมล็ด แล้วเสียบเข้ากับรูที่เจาะไว้บนไม้ที่เหลารอไว้ เป็นส่วนของหู ทั้งสองข้าง  ส่วนตาใช้ลูกปัดเล็กๆ แต้มกาวแล้วติดลงไป  ส่วนจมูกใช้กิ่งไม้เล็กๆ เหลาให้กลม แล้วตัดออกให้ขนาดใหญ่กว่าส่วนตาเล็กน้อย  แล้วเจาะด้านหลังส่วนที่เป็นหัวกระต่ายให้เป็นรู เสียบเข้ากับปลาขลวดที่โคนใบไม้แล้วตกแต่งให้เรียบร้อย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง