การชั่ง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
31 ส.ค. 54
 | 104.9K views

การชั่ง ตอนที่ 1
การชั่ง ตอนที่ 2
การชั่ง ตอนที่ 3

การชั่งเครื่องชั่งและหน่วยที่ใช้ในการชั่ง
     เครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกน้ำหนักสิ่งของ เครื่องชั่งมีหลายชนิด ซึ่งมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปกับน้ำหนักสิ่งของที่จะชั่ง ดังนั้น จำต้องเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะชั่ง ดังนั้น จึงต้องเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะชั่ง

หน่วยที่ใช้ในการชั่ง คือ กิโลกรัม(กก.) และกรัม(ก.) ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ในการบอกน้ำหนัก

การเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะชั่ง
     - เครื่องชั่งยา ใช้ชั่งยาสมุนไพร แร่ธาตุขนาดเล็ก สารเคมี
     - เครื่องชั่งสปริง ใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มาก เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
     - เครื่องชั่งน้ำหนักตัว ใช้ชั่งน้ำหนักตัว
     - เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน ใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น ข้าวสาร หรือน้ำตาลทรายเป็นกระสอบ

การชั่งและการอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่ง
     ก่อนชั่งสิ่งของบนเครื่องชั่งต้องชี้ไปที่ตัวเลข 0 เสมอ เมื่อวางสิ่งของที่จะชั่งแล้ว เข็มจะเคลื่อนที่ไปยังตัวเลขที่เท่ากับน้ำหนักของสิ่งของนั้น เช่น ถ้าเข็มชี้ไปที่เลข 2 แสดงว่าของสิ่งนั้นมีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

กิโลกรัม กรัม ขีด
     กิโลกรัม กรัม และขีด เป็นหน่วยที่ใช้บอกน้ำหนักในการชั่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้
          น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  เท่ากับ  1,000 กรัม
          น้ำหนัก 100 กรัม   เท่ากับ  1 ขีด
          น้ำหนัก 10 ขีด      เท่ากับ  1 กิโลกรัม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
23.5K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
35.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
40K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
11.4K views
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกเเละการลบ
9.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4
10.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
23.5K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
35.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
40K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
11.4K views
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกเเละการลบ
9.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4
10.7K views