ของเล่นจากกระดาษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
17 ส.ค. 54
 | 23.2K views

การประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษที่ทำได้โดยง่ายจากฝีมือของคุณเอง สอนวิธีการพับทีละขั้นตอน ทำได้ง่ายอีกทั้งยังประหยัด ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร จากกระดาษ A4 เหลือใช้ นำมาเล่นกันได้อย่างสนุกสนาน เล่นไม่ยากทำไม่ยากเลย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.2K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
20.6K views
วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1
14.1K views
เรื่อง ก้าวทันโลก ป.1
7.4K views
งานเกษตร ป.1
11.1K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.2K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
20.6K views
วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1
14.1K views
เรื่อง ก้าวทันโลก ป.1
7.4K views
งานเกษตร ป.1
11.1K views