วิธีการจัดโต๊ะอาหาร
โฟล์ค
|
18 เม.ย. 54
 | 49.7K views

วิธีการจัดโต๊อาหาร

อุปกรณ์ :  1. ผ้าปูโต๊ะ

               2. อุปกรณ์ในการจัดแต่งโต๊ะอาหาร เช่น แจกันดอกไม้ เป็นต้น

               3. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ำ เป็นต้น

วิธีการจัด : 1. ปูผ้าสะอาดบนโต๊ะอาหาร

               2. นำจานข้าวมาวางตามจำนวนผู้รับประทาน

               3. จัดวางช้อน ส้อม จาน

               4. นำแก้วน้ำวางทางขวามือเยื้องไปด้านบนของผู้รับประทาน

               5. นำผ้าเช็ดปากวางไว้ทางขวามือของผู้รับประทาน

               6. นำอาหารมาจัดเรียงบนโต๊ะพร้อมรับประทาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.2K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
งานประดิษฐ์ ป.3
40.8K views
งานบ้าน ป.3 ชุดที่1
32.3K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 2
17.6K views
วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่3
9.1K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.2K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

งานประดิษฐ์ ป.3
40.8K views
งานบ้าน ป.3 ชุดที่1
32.3K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 2
17.6K views
วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่3
9.1K views