การฝึกตีขิม เพลงแขกบรเทศ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 44K viewsการฝึกตีขิม เพลงแขกบรเทศ
การฝึกตีขิม เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว

เพลง แขกบรเทศ (ชั้นเดียว)

ดลลล

ดลลล

ดซซซ

ดลซม

ซํมรด

ซํดรม

ซํลํซํม

ซํมรด

มมซํร

มรดล

ซมซํลํ

ซลดร

ซํมรด

ซํดรม

ซํลํซํม

ซํมรด


ที่มา : exteen.com