การทำดอกบัวจากวัสดุเหลือใช้
nice
|
17 ม.ค. 54
 | 13.5K views

การทำดอกบัวจากวัสดุเหลือใช้

อุปกรณ์

1.ถ้วยไอติมวอลล์ราคา12บาท

2.กระดาษ์เหลือใช้

3.สีไม้ แต่แนะนำให้ใช้สีโปสเตอร์

4.กาว

5.กรรไกร

6.ดินสอหรือปากกา

4.เทปกาวสีเขียว

วิธีการทำ

1.วาดกลีบดอกบัวให้ขนาดพอเหมาะ

2.ระบายสีแดงหรือชมพูแล้วแต่จินตนาการ

3.เจาะรูตรงก้นถ้วยไอติม(ที่ทำใช้กรรไกรเจาะแต่อาจไม่ค่อยสวย)

4.นำกาวมาติดรอบๆถ้วย

3.เอาไม้ ท่อยูพีซี  ขวดพลาสติกขนาดเล็ก หรือปากกาที่ไม่ใช้มาติดกับรูที่เจาะแล้วติดกาว

4.ถ้าไม่แน่นให้ใช้เทคนิกเปเปอร์มาเช่

5.ใช้เทปกาวพันให้เรียบร้อย

หวังว่าจะทำให้สมาชิกได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.1K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
7.6K views
วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่1
12.8K views
วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่3
9.2K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2
52.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
กังหันกระดาษ(Turbine paper)
27.1K views
การงานอาชีพ
ของเล่นจากกระดาษ
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
7.6K views
วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่1
12.8K views
วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่3
9.2K views
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2
52.4K views