ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 5675 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA114434 ข้อสอบ สังคมศึกษา ม. 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อาจารย์อภิรดี ณ สงขลา 25 ม.1 1.9K
MAMA214432 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงโดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 15.7K
MAMA214431 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 สมบัติของเลขยกกำลัง การแปลงทางเรขาคณิต และเอกนามและพหุนาม โดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 6K
SCMA214430 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่องงานและพลังงาน และการแยกสาร โดยครูจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 30 ม.2 40.6K
ARMA314429 ข้อสอบ ศิลปะการละครสากล ชั้น ม.3 โดย อาจารย์กชกร เทศถมยา 90 ม.3 7.3K
SCMB614427 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ ชุดที่ 2 30 ม.6 13.6K
SCMB614426 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ ชุดที่ 1 30 ม.6 6.3K
MAMB614414 แนวข้อสอบ กสพท. คณิตศาสตร์ (PAT 1) ชุดที่ 2 45 ม.6 33.2K
SCMB614413 แนวข้อสอบ A-level เคมี ชุดที่ 2 35 ม.6 8.7K
SCMB614412 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ 10 ม.6 20.5K
SCMB614411 แนวข้อสอบ A-level เคมี ชุดที่ 1 15 ม.6 16.1K
MB014410 แนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 70 มัธยมปลาย 3.2K
SCMA214409 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 2 การเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกและพลังงานทดแทน โดย อาจารย์จักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 50 ม.2 39K
MB614408 แนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 60 มัธยมปลาย 5K
SCMA314407 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ม.3 141.2K
SOMA314406 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาสังคมศึกษา 50 ม.3 51.9K
LAMA314405 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 50 ม.3 146.7K
SCMB614404 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 3 50 ม.6 9.1K
MAMB614403 แนวข้อสอบ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ม. 6 ชุดที่ 1 30 ม.6 50.3K
SCMB614402 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 2 50 ม.6 4.7K
MAMA314401 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ 50 ม.3 144.4K
SCMB614400 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 11.4K
THMB614399 แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 61.5K
THMA314398 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 50 ม.3 68.2K
THMA314397 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 25 ม.3 35K