ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 17 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMB614385 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 บาทบาทและการอนุรักษ์ดนตรี 27 ม.6 5.6K
ARMB614379 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผลงานดนตรี 32 ม.6 4.1K
ARMB614377 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การละเล่นพื้นเมือง 8 ม.6 3.7K
ARMB614375 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 5 ม.6 9.3K
ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ม.6 42.6K
ARMB012816 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1 17 ม.6 17K
ARMB012807 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่2 16 ม.6 12K
ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ม.6 13.6K
ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ม.6 25.1K
ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ม.6 11.5K
ARMB012794 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่2 20 ม.6 14.8K
ARMB012793 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1 20 ม.6 14K
ARMB012792 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2 20 ม.6 13.2K
ARMB012791 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่1 20 ม.6 14.1K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 105.2K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 102.2K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 95.1K