ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 120 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA111879 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 4 18 ม.1 41.1K
SCMA111850 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 10 ม.1 28.2K
SCMA111845 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2 10 ม.1 18.5K
SCMA111786 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 3 10 ม.1 319K
SCMA111717 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 2 5 ม.1 52.5K
SCMA111711 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 4 10 ม.1 102.2K
SCMA111635 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 35 15 ม.1 38.1K
SCMA111625 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 34.1K
SCMA111541 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 21.4K
TEMA111327 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ม.1 241.2K
SCMA111320 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ 10 ม.1 177.4K
SCMA111272 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เมฆ 10 ม.1 121.2K
SCMA111268 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 1 18 ม.1 105.9K
SCMA111247 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 6 10 ม.1 17.6K
SCMA111224 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 1 10 ม.1 32.5K
SCMA111220 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและปริมาณ 20 ม.1 45.6K
SCMA111216 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ 10 ม.1 73.9K
SCMA110912 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 5 25 ม.1 27.1K
SCMA110809 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พืช ชุดที่ 2 5 ม.1 21.4K
SCMA110716 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 15 ม.1 22.8K
SCMA110681 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 9 20 ม.1 20.9K
SCMA110676 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 8 20 ม.1 17.9K
SCMA110675 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 7 20 ม.1 13.3K
SCMA110629 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 6 20 ม.1 18K
SCMA110612 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 5 20 ม.1 13.8K