ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB510696 มุม ขนิดของมุม 5 ป.5 30.3K
SCPB510683 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 9 5 ป.5 76.6K
SCPB510674 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง การผสมพันธุ์สัตว์ 6 ป.5 78.3K
THPB510649 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์ 5 ป.5 36K
THPB510571 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง วรรณคดีลำนำ 10 ป.5 80.6K
SCPB510564 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 8 10 ป.5 101.6K
SCPB510556 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 5 ป.5 43.2K
MAPB510458 บทประยุกต์(แบบทดสอบ) 5 ป.5 54.6K
SOPB510351 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 25 ป.5 77K
SCPB510308 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืช ชุดที่ 2 5 ป.5 59.5K
TEPB510303 การงานอาชึพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ป.5 20 ป.5 217.3K
THPB510273 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 5 ป.5 50.3K
SCPB510235 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 5 ป.5 58.7K
SOPB510130 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความเป็นมาของท้องถิ่น 10 ป.5 51.7K
SCPB510069 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 25 ป.5 57.8K
SCPB509998 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้ 15 ป.5 40.7K
MAPB509986 จำนวนนับ 10 ป.5 24.4K
MAPB509246 การบวกทศนิยม 20 ป.5 41.2K
MAPB509222 การวัด 5 ป.5 34.9K
MAPB508767 คณิตคิดเร็ว 10 ป.5 73.4K
MAPB508201 สมการ 5 ป.5 30.8K
MAPB507563 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 25 ป.5 58.9K
LAPB507316 ภาษาอังกฤษ ป.5 Present Simple Tense 5 ป.5 74.7K
SOPB506613 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ในหลวงกับการพัฒนา 11 ป.5 38.8K
SOPB506611 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญของไทย 12 ป.5 46.6K