ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB511073 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 5 ป.5 30K
LAPB511070 ภาษาอังกฤษ ป.5 first conditional 5 ป.5 25.3K
THPB511011 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 10 ป.5 64.8K
LAPB510972 ภาษาอังกฤษ ป.5 EXERCISE 10 ป.5 36.5K
SCPB510966 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 20 ป.5 102.1K
SOPB510953 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง 5 ป.5 35.1K
THPB510952 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน 5 ป.5 40.1K
MAPB510913 การบวก ทศนิยม 1ตำแหน่ง 5 ป.5 21.3K
THPB510891 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำผิดหรือคำถูก 20 ป.5 71.5K
MAPB510876 การบวกลบ 5 ป.5 19K
MAPB510875 ทศนิยม 5 ป.5 37.4K
THPB510869 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด 5 ป.5 28.2K
THPB510823 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ประโยค 10 ป.5 56.3K
SOPB510818 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ 10 ป.5 38.2K
SOPB510802 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สหกรณ์ 10 ป.5 52.7K
SCPB510799 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ 10 ป.5 96.9K
SCPB510787 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 9 ป.5 74.1K
MAPB510784 สมการ 5 ป.5 17.4K
THPB510776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 38.7K
SOPB510772 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรอยุธยาน่ารู้ 10 ป.5 54.2K
MAPB510766 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 5 ป.5 12.1K
MAPB510763 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 5 ป.5 9.5K
MAPB510762 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 5 ป.5 9K
THPB510747 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อ 5 ป.5 31.5K
LAPB510698 ภาษาอังกฤษ ป.5 be going to 5 ป.5 35.2K