ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB512116 การบวก ลบ คูณ หาร 5 ป.5 67.5K
SOPB512057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 58.4K
THPB511997 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1 5 ป.5 135.3K
LAPB511594 ภาษาอังกฤษ ป.5 คำศัพท์ง่ายๆที่ควรรู้ 5 ป.5 73.3K
MAPB511570 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่องการบวก 5 ป.5 47.5K
THPB511527 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำประสม 5 ป.5 91.7K
MAPB511516 คณิตศาสตร์ ป.5 เรื่อง ร้อยละ 5 ป.5 65.6K
SCPB511502 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและความดัน 5 ป.5 120.5K
MAPB511430 การคูณ 5 ป.5 58.7K
MAPB511399 คิดเลขเร็ว 20 ป.5 110K
THPB511330 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน 10 ป.5 210.2K
SCPB511329 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงเสียดทาน 5 ป.5 159.2K
PB511328 อยุธยา ป.5 5 ป.5 4.5K
THPB511325 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียนเรียงความ 5 ป.5 68.4K
THPB511252 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สำนวนไทย 5 ป.5 151.5K
MAPB511248 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่องการบวก 5 ป.5 43.6K
MAPB511246 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 คณิตคิดเลขเร็ว 5 ป.5 49.2K
SCPB511242 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 5 ป.5 62.6K
LAPB511234 ภาษาอังกฤษ ป.5 Present Simple Tense 15 ป.5 72.3K
LAPB511212 ภาษาอังกฤษ ป.5 Future Simple Tense 10 ป.5 38.9K
THPB511196 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด 10 ป.5 72.2K
THPB511139 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์ 8 ป.5 72.3K
MAPB511117 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 15 ป.5 48.4K
MAPB511115 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 5 ป.5 31K
LAPB511075 ภาษาอังกฤษ ป.5 คำศัพท์น่ารู้ 7 ป.5 58.8K