ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB500106 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 10 ป.5 23K
SCPB500060 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 2 15 ป.5 41.1K
SCPB500058 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 1 15 ป.5 78.7K
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) 30 ป.5 52.2K