ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA311766 nouns 10 ป.3 34.3K
SCPA211760 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ชาย-หญิง 10 ป.2 34.1K
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 1.3K
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 78.1K
LAPA311727 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 42.4K
LAPA311722 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 17.6K
LAPA111582 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 20K
MAPA211554 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 17 ป.2 53.5K
MAPA211553 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 45.5K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ป.2 159.1K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ป.2 42.7K
SCPA311532 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 10 ป.3 76.4K
THPA211530 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ 5 ป.2 55.9K
THPA011397 ข้อสอบภาษาไทยประถมต้น 5 ประถมต้น 68.1K
SCPA111389 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 9 6 ป.1 46.4K
SOPA111337 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน 10 ป.1 16.8K
LAPA211323 vocabulary 5 ป.2 29.6K
LAPA011318 คำศัพท์ง่ายๆ ประถมต้น 5 ประถมต้น 47.4K
THPA011309 คำใดเขียนผิด 5 ประถมต้น 79.3K
LAPA111284 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 6 10 ป.1 26.3K
LAPA111200 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 2 20 ป.1 39.3K
THPA111198 แบบฝึกหัด ภาษไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง การเขียนตามคำอ่าน 5 ป.1 86.8K
TEPA011189 อาชีพ 6 ประถมต้น 30.3K
SCPA011187 วิทย์ทั่วไป 5 ประถมต้น 34.7K
MAPA311100 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.3 58.9K