ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA212135 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด 5 ป.2 104.6K
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 110.5K
SCPA312070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 10 ป.3 112K
LAPA112004 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 28.3K
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 154.5K
THPA211951 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย 10 ป.2 3.5K
HEPA111947 รู้จักตัวเรา 10 ป.1 64.4K
ARPA111946 กำเนิดของเสียง 10 ป.1 32.4K
ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ป.1 22.2K
ARPA111944 สร้างสรรค์งานศิลป์ 10 ป.1 21.8K
ARPA111943 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.1 16.2K
THPA011911 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 ข้อใดใช้คำถูก 5 ประถมต้น 28.6K
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 6.9K
LAPA011891 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 ประถมต้น 20.4K
LAPA111882 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 36.4K
SOPA111840 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.1 17.6K
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 81.2K
ARPA211821 งานทัศนศิลป์และศิลปะ 10 ป.2 52.8K
SOPA111820 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ 10 ป.1 24.2K
THPA211814 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม 10 ป.2 3.4K
SOPA111803 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ป.1 19K
THPA211794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง 10 ป.2 3.8K
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 50.1K
THPA211781 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 69.5K
SOPA111775 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 10 ป.1 19.5K