ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA201239 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 20 ป.2 25K
MAPA201191 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 5 ป.2 17.9K
MAPA101179 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งและการตวง 17 ป.1 32.9K
MAPA101178 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 15 ป.1 18.7K
MAPA101177 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบระคน 13 ป.1 29.9K
MAPA101176 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวน 21 ถึง 100 20 ป.1 17.5K
MAPA101175 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและระยะทาง 19 ป.1 29K
MAPA101174 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 20 ป.1 16K
MAPA101173 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวน 11 ถึง 20 15 ป.1 13.5K
MAPA101172 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 20 ป.1 11.1K
MAPA101171 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 20 ป.1 12.6K
PB501013 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบจำนวนจริง 10 ป.5 19K
MAPB401001 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 19 ป.4 52.2K
MAPB401000 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องทศนิยม 16 ป.4 74.3K
MAPB400994 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเวลา 15 ป.4 70K
MAPB400993 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเงิน 16 ป.4 39K
MAPB400992 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการตวง 19 ป.4 28.5K
MAPB400991 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการชั่ง 19 ป.4 28.8K
MAPB400990 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการวัดความยาว 14 ป.4 41.2K
MAMA100987 คณิตศาสตร์ ม.1 เอกนาม 15 ม.1 45.5K
MAPB400984 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการหาร 18 ป.4 72.6K
MAPB400983 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการคูณ ชุดที่2 10 ป.4 36.7K
MAPB400982 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการคูณ ชุดที่1 15 ป.4 34.3K
MAPB400981 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องจำนวนและตัวเลข ชุดที่2 19 ป.4 18.4K
MAPB400980 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องจำนวนและตัวเลข ชุดที่1 20 ป.4 23K