ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB611168 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง ภาษาพาที 5 ป.6 33.6K
THPB411166 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรย่อ 5 ป.4 77.7K
THMA111160 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา 20 ม.1 76K
THPB511139 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์ 8 ป.5 61.9K
THPB611133 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้น ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ป.6 81.6K
THPB611132 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ป.6 29.9K
THMA111130 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 2 5 ม.1 22K
THPB611127 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 35.6K
THPB611126 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ป.6 59K
THPB611125 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 84.3K
THMA211124 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 20 10 ม.2 32.8K
THMA111118 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 25 ม.1 51.3K
THMA111098 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง โคลงโลกนิติ 10 ม.1 44.1K
THMB611020 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 1 20 ม.6 33.2K
THMB611018 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 2 20 ม.6 10.5K
THMB611017 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 3 20 ม.6 9.9K
THMB611016 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 4 20 ม.6 17K
THMB611015 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 5 20 ม.6 20K
THPB511011 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 10 ป.5 57K
THMB611008 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 6 20 ม.6 10.1K
THMB611007 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 7 20 ม.6 6.8K
THMB611006 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 8 20 ม.6 11.5K
THMB611004 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 9 20 ม.6 41.9K
THMA310970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 2 10 ม.3 74.2K
THPB510952 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน 5 ป.5 36.6K