ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 8 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMB514358 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 นาฎศิลป์และการละครในแต่ละสมัย 29 ม.5 4K
ARMB514356 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 19 ม.5 6.7K
ARMB514351 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ทักษะและการสร้างสรรค์ละคร 4 ม.5 2.1K
ARMB514350 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ทักษะดนตรี 14 ม.5 1.5K
ARMB514348 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก 7 ม.5 8.6K
ARMB514340 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ 12 ม.5 3.8K
ARMB514339 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 เทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 6 ม.5 2.3K
ARMB514338 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 9 ม.5 16.7K