ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 35 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMB614385 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 บาทบาทและการอนุรักษ์ดนตรี 27 ม.6 5.6K
ARMB614379 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผลงานดนตรี 32 ม.6 4.1K
ARMB614377 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การละเล่นพื้นเมือง 8 ม.6 3.7K
ARMB614375 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 5 ม.6 9.3K
ARMB514358 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 นาฎศิลป์และการละครในแต่ละสมัย 29 ม.5 4K
ARMB514356 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 19 ม.5 6.7K
ARMB514351 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ทักษะและการสร้างสรรค์ละคร 4 ม.5 2.1K
ARMB514350 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ทักษะดนตรี 14 ม.5 1.5K
ARMB514348 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก 7 ม.5 8.6K
ARMB514340 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ 12 ม.5 3.8K
ARMB514339 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 เทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 6 ม.5 2.3K
ARMB514338 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 9 ม.5 16.7K
ARMB414335 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 การแสดงนาฎศิลป์และการละคร 35 ม.4 6K
ARMB414334 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 ยุคสมัยของดนตรี 30 ม.4 8.1K
ARMB414326 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 วงดนตรี 5 ม.4 2.4K
ARMB414325 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 9 ม.4 11.5K
ARMB414324 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 5 ม.4 4.6K
ARMB414323 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม 4 ม.4 3.6K
ARMB414322 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 12 ม.4 5.5K
ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ม.6 42.6K
ARMB012816 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1 17 ม.6 17K
ARMB012807 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่2 16 ม.6 12K
ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ม.6 13.6K
ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ม.6 25.1K
ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ม.6 11.5K