ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 66 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA113677 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 1 ภูมิศาสตร์ 20 ป.1 22.6K
SOPA113676 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 1 ประวัติศาสตร์ 20 ป.1 14.4K
SOPA113675 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 1 เศรษฐศาสตร์ 20 ป.1 10.9K
SOPA113673 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 1 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 20 ป.1 30.7K
SOPA113671 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 20 ป.1 7.9K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 76K
SOPA111840 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.1 30.2K
SOPA111820 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ 10 ป.1 39.5K
SOPA111803 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ป.1 35.2K
SOPA111775 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 10 ป.1 28.3K
SOPA111337 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน 10 ป.1 32.1K
SOPA111053 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 10 ป.1 30K
SOPA110697 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา 10 ป.1 27K
SOPA106413 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 3 10 ป.1 44.8K
SOPA106411 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 1 10 ป.1 22.2K
SOPA106410 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 2 10 ป.1 25.5K
SOPA106355 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต 10 ป.1 26.1K
SOPA106354 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ 10 ป.1 9.6K
SOPA106353 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง โอวาท 3 10 ป.1 22.8K
SOPA106352 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศรัทธาในพระรัตนตรัย 10 ป.1 14.3K
SOPA106351 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 10 ป.1 34.4K
SOPA106348 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับชาติไทย 10 ป.1 13.2K
SOPA102707 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 5 15 ป.1 23.3K
SOPA102337 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 2 20 ป.1 9.3K
SOPA102319 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 1 20 ป.1 11.5K