Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 65 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1.1 Portfolio
TCAS 65 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1.1 Portfolio
04 ต.ค. 64
3K views
 
Shares
0

TCAS 65 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1.1 Portfolio (ไมมีสอบสัมภาษณ์)

- แบบรับตรง Portfolio
- โครงการการจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU
- โครงการการจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว 

TCAS 65 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1.1 Portfolio
3K views | 04 ต.ค. 64
ไม่ระบุ
24 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
ปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 / ปวช / กศน. / GED หรือ เทียบเท่า ตามโครงการที่สมัครกำหนด
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- บทความ / แฟ้มสะสมผลงาน ตามคณะสมัครกำหนด
- ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

**TCAS 65 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป**
https://www.mytcas.com/
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ต.ค. - 15 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 01 ธ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
: 7 - 8 ก.พ. 65
Related Content