Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio
07 พ.ย. 62
776 views
Shares
0

TCAS 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

TCAS 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio
776 views | 07 พ.ย. 62
2,089 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 29 ม.ค. 63

Related Content