Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.ราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
13 ส.ค. 63
872 views
Shares
0

รับตรง 64 ม.ราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ 

เปิดรับ 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ portfolio) และ ประเภทรับตรงอิสระ

รับตรง 64 ม.ราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
872 views | 13 ส.ค. 63
2,530 คน
13 ส.ค. 63 - 31 มี.ค. 64
เหลืออีก 181 วัน
13
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาล GPAX 2.75 , สาธารณสุข  GPAX 2.25 และการแพทย์แผนไทย  GPAX 2.00)
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบคัดเลือก
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ประเภทโควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ portfolio) รับสมัครวันนี้ - 30 พ.ย. 63
- ประเภทรับตรงอิสระ รับสมัครวันนี้ -  31 มี.ค. 64 
- เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แบบสอบคัดเลือก รับสมัครวันนี้ -  20 มี.ค. 64
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 ส.ค. 63 - 31 มี.ค. 64

ปฏิทินกำหนดการต่าง ๆ แต่ละประเภทการรับดูที่ระเบียบการ
Related Content