Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สำหรับศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 2) เรียนฟรี !
21 ก.ค. 63
361 views
Shares
0

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สำหรับศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 2) เรียนฟรี ! 

เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 - 31 ก.ค. 63

Related Content