Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
05 พ.ค. 63
724 views
Shares
0

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปีตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 4 (Admission 2)

สาขาที่เปิดรับ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร์
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน GPAX 20%
- คะแนน O-NET 30%
- คะแนน GAT/PAT 0-50%
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา​
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 150 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 4 สาขาวิชา 300 บาท
- ชำระเงินแล้ว อย่าลืม!! กดยืนยันการเลือกสาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS​
: 29 - 30 พ.ค. 63
Related Content